EKONOMİK DURUMU

Hekimhan ilçesi'nde, yörede bulunan mağaralar ve ören yerlerinde yapılan yüzey araştırmaları, ilk yerleşimin M.Ö. 5000-3500 yılları arasında Geç Kalkolitik devrinde başladığını göstermektedir. Eski tunç devrinde de devam eden yerleşimin daha sonraki devirlerde sürdüğü sanılmaktadır. Yöredeki tarihi kalıntılara göre Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşimin olduğu bilinmektedir
Selçuklular zamanında Türklerin eline geçen ilçe, Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 16. yüzyılda bir köy olarak Keban'a, daha sonra nahiye olarak Akçadağ'a bağlanan Hekimhan, 1922 yılında İlçe olarak Malatya'ya bağlanmıştır. İle uzaklığı 80 km. Olup, 1.040 rakımdadır. Yöre ova ve dağlık bir özellik gösterir. İlçenin doğusunda Arguvan, güney doğusunda Yazıhan, Malatya, güneyinde Akçadağ, batısında Kuluncak, kuzeyinde Sivas'ın Kangal ilçesi bulunur

       1950 tarihinden önce ilçe halkı ekonomik yönden çok fakirdi. Bu yıllarda halk kışı ilçede geçirir bahar gelir gelmez bütün aile fertleri birlikte yurdun diğer büyük şehirlerine bilhassa Çukurova'ya çalışmak ve iş bulmak üzere geçici olarak gidiyorlardı. Burada zor şartlar altında kazandıkları paralarla da kış ihtiyaçlarını temin etmekteydiler. Ancak halk büyük oranda geçim sıkıntısı içindeydi.

       1949 yılında ilçe merkezinde öğrenim gören gençler devlet kuruluşlarında iş bulmaya başlayınca ekonomik yönden az da olsa bir ferahlama olmuştur.1953 yılında Bilfer Madencilik Tic. Aş. şirketi İlçenin Karakuz ve Deveci maden ocaklarında demir cevheri üretimi yaparken insan gücüne ihtiyaç duyması Üzerine ilçedeki halk büyük bir rahatlamaya kavuşmuştur. Böylece halkın diğer şehirlere iş aramak için gitmesi hemen hemen durmuştur. Daha sonra devletleştirilen madenlerde istihdam yaratılmasıyla ilçe ekonomisi bir ölçüde canlanmıştır.

       Son yıllarda kayısı üretimine önem verilerek fazla miktarda kayısı üretilmesi ve bu ürünün de iç ve dış piyasada pazarlanması nedeni ile ilçede ekonomik durum nispeten düzelmiş halkın geçim standartları nispeten yükselmiştir. Bu nedenle ilçede 2 adet yeni kaysı paketleme ve pazarlama şirketleri faaliyet göstermektedir.

       İlçede sanayi yok denecek kadar azdır. Şimdilik ilkel bir durumda faaliyet gösteren birkaç tamir atölyesi ve marangoz atölyesi ile tuğla fabrikası mevcuttur.

       İlçemizde tuğla fabrikasının yapımı 1989 yılı içinde tamamlanarak hizmete açılmış darboğazların zaman içinde aşılmasıyla şu anda düzenli bir şekilde tuğla üretimine devam etmektedir. Üretilen tuğlanın kalitesi iyi olup, çevre illerde pazarlanmaktadır

     İlçemiz vergiye kayıtlı mükellef sayısı toplam 780 dir .İlçemize, hemşehrilerimizin yatırım yapmamaları yanında, Yatırım yapılması için hiçbir teşvik de yok denecek kadar azdır.

ANA SAYFA

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com