ATASÖZLERİ

    

         Aç it fırın yıkar

·        Ağanın alnı terlemezse, ırgatın burnu kanamaz.

·        Ağır ol ki batman gelsin.

·        Ağustosta burnu kanamayanın, zemheri de kazanı kaynamaz.

·        Ah ile gelen vah ile gider.

·        Akçesi olanın yüz karasına bakılmaz.

·        Akılsız başın elinden sefil taban ne çeker.

·        Aksak keçi ile yüksek yaylaya göçülmez.

·        Al borca, koy hurca.

·        Alı ne ise nesli odur.

·        Aş taşınca kepçenin pahası aranmaz.

·        At beslerken, kız isterken güzeldir.

·        Ateş olmayan yerde duman çıkmaz.

·        At yiğit altında aksamaz.

·        At ile yayanın yoldaşı olmaz.

·        Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek.

          Baba malı tez tükenir.

·        Balı parmağı uzun değil, nasibi olan yer.

·        Bekara avrat boşamak kolay gelir

·        Ben umarım bacımdan, bacım ölüyor acından.

·        Ben hadimim diyorum, sen oğlandan uşaktan ne haber diyorsun.

·        Bir deli bir kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz.

·        Bizim gelin bizden kaçar, başını örter kıçını açar,

·        Bulanık suda balık avlanmaz.

 

·        Can çıkar, huy çıkmaz.

·        Canı yanan eşek attan hızlı gider.

·        Çalışan el, ele el açmaz.

·        Çelemin seyreği sıkından iyidir.

·        Çirkefe taş atma üstüne sıçrar.

·        Çürük tahta mıh tutmaz.

 

·        Dam yanarsa sıçan da beraber yanar.

·        Dam yapmayan direği içinde zannedermiş.

·        Davetsiz giden mindersiz oturur.

·        Davul zurna ile adam aranmaz.

·        Demirci demiri zayıf yerinden vurur.

·        Dere geçilirken at değiştirilmez.

·        Dert söyletir, firkat ağlatır.

·        Deveciye komşu olan, kapısını geniş tutar.

·        Dünya ahretin tarlasıdır.

·        Düşersen oğul eline, madara edersin geline.

 

·        Eceli gelen it cam duvarına işermiş.

·        El atına binen tez iner.

·        El ayranı yürek soğutmaz.

·        El temaşaya doymaz.

·        El üstünde köynek yırtılmaz.

·        Elde yiyen yolda acıkır.

·        Emanetin bağrı yuka olur.

·        Eşeğin boynuzu olsa, atın gözünü çıkarır.

·        Evlek evlek satan, bölük böIük batar.

 

·        Fakirin ölüsü çabuk kaybolur.

·        Gardaş gardaşı bıçaklar, geri döner kucaklar.

·        Gezen tilki yatan aslandan üstündür.

·        Göl yerinde su eksik olmaz.

·        Görünen dağın ırağı olmaz.

·        Gönül umduğuna küser.

·        G..ne güvenmiyorsan Hasandağı'na oduna gitme.

·        Gözünü süzen, ağzını büzen, kenardan gezenden korkulur.

·        Güneşte kalmayan, gölgenin kadrini bilmez.

·        Güzeli kız iken değil, beşik ardında gör.

·        Harmana giren porsuk, dirgenden korkmaz.

·        Her horoz kendi çöplüğünde öter.

·        Ho öküzüm ho, önü ne ise sonu o.

 

·        İbibik sende bu g...t varken daha çok ocak kokutursun.

·        İşten artmaz, dişten artar.

·        İt de ölse kar, kurt da ölse kör.

·        it iti yer ama kemiğini incitmez.

·        İt derisinden post olmaz.

·        itin ahmağı gayganadan pay umar.

·        İt an, çomağı hazırla.

·        İtin talihsizi Kurban bayramından önce ölür.

 

·        Kalan işin üstüne kar yağar.

·        Kan kusar ama kızılcık şerbeti içtim der.

·        Kara keçiyi gören içi dolu yağ sanır.

·        Karınca kanatlanınca zevali yakın olur.

·        Kancık yalanmazsa, erkek dolanmaz.

·        Kanı kan ile yumazlar, kanı su ile yurlar.

·        Kar senesi var senesidir.

·        Kavaktan odun, halayıktan kadın olmaz.

·        Kavgada kılıç ödünç verilmez.

·        Keçi can derdinde, kasap et derdinde.

·        Keçinin çıktığı yere oğIağı da çıkar.

·        Kedi ölünce meydan sıçana kalır.

·        Kel yanında kabak anılmaz.

·        Kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al.

·        Kız kapısı sultan kapısıdır.

·        Kızını dövmeyen dizini döver.

·        Kirpi yavrusunu pamuğum, pamuğum diye severmiş.

·        Koça kuyruğu yük olmaz.

·        Kör köre kılavuz olursa ikisi de çukura düşer.

·        Kötüden vefa, zehirden şifa olmaz.

·        Kötü komşu insanı hacet sahibi eder.

·        Kuştan korkan darı ekmez.

·        Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur.

·        Kurt ulusundan gördüğünü işler.

·        Kurtlar bir birine düşünce, koyunlar rahat eder.

·        Mal pahıl olmaz, sahibi pahıl olur.

·        Mart'ın onundan, şubat’ın sonundan korkulur.

·        Ne kızı vermeli, ne dünürü küstürmeli.

 

·        Onacak oğlak kös kapısında beli olur.

·        Öfke gelince akıl gider.

·        Öksüz hırsızlığa çıkmış da ay akşamdan doğmuş.

·        Önce sınarlar, sonra kınarlar.

·        Önüne bakma, sonuna bak

 

·        Sağır duymazsa uydurur.

·        Sabahın şerri akşamın hayırından iyidir.

·        Sofrada elini, mecliste dilini kısa tut.

·        Suyu görüp balık, puru görüp tilki olma.

·        Tavuğun civcivini güzün sayarlar.

·        Tahtadan maşa, aptaldan paşa olmaz.

·        Terzinin dikişi kötü, yüzünün akı ütüdür.

·        Tütünsüz baca, kahırsız koca olmaz

·        Var evi kerem evi, yok evi verem evidir.

·        Yalanın dibi delik olur.

·        Yavuz itin yarası eksik olmaz.

·        Yemek taşarsa, çömçenin pahası olmaz.

·        Yemeyenin malını  it, yakasını bit yer.

·        Yetimin eteğine kavurga koymuşlar da, ç...ümü yaktı deyip geri dökmüş.

·        Yiğit lakabı ile anılır.

·        Zayıf etten tirit çıkmaz.

·        Zayıf ata kargalar biner.

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com